நிர்வாகக் குழு

 

தலைவர்.     
பேராசிரியர், கலாநிதி இளங்கோ பாலசிங்கம்

செயலாளர்.   
ஜெகதீஸ்வரன் துரைச்சாமி

பொருளாளர்.
முகாமையாளர். கமலராஜா கந்தையா

உறுப்பினர்கள்.

ஜெகதாஸ் முத்தையா
பகிரதன் நடராசா
துருபன் சிவசுப்பிரமணியம்