Karnatisk musikk

Carnatic musikkpensum (sang, fiolin, veena, fløyte og keyboard)

Dette pensumet er bearbeidet og framlagt av følgende artister innen sang, fiolin, veena og keyboard:

Kunapooshanam Mallika Nagarasa Sangeetha vidvan

Sivamalar Manokaran

Vasugi Jeapalan Sangeetha vidvan

Balanajaki Balasupramaniam

Vasuku Rankan

Dette pensumet er delt inn i åtte grader.

 

Veiledning til musikklæreren

 

 • F or å forbedre elevenes språkferdigheter i tamil, er tamilske stykker flettet inn i pensum.
 • F or å få dyrke fram kreativiteten og evnene hos elevene er det viktig å legge opp til at de i hver klasse får mulighet til nettopp dette gjennom forskjellige oppgaver. For eksempel kan det før en sangøvelse være lurt å varme opp, ved å reise seg og bevege på kroppen, deretter kan en elev lage en tone som en annen kan fortsette på, ved å synge tonen høyere. Dette vil i tillegg til å varme opp stemmen, gjøre det lettere for eleven å slippe seg løs kreativt.
 • De elevene som spiller instrumenter kan gjøre tilsvarende øvelser med sine instrumenter.
 • Eleven skal ha kunnskap om hvor i kroppen de syv swaras oppstår.

 

Carnatic musikkpensum


Første grad: (Eleven må ha fylt seks år)

Forklaring om aldersgrensen:

Denne graden er fundamental for å kunne veilede eleven videre i det musikalske faget.Dette er meget viktig, og man må først og fremst fokusere på elevens iver og motivasjon for faget. Det er viktig at de forstår det som skrives, leses og sies. Dessuten må eleven være gammel nok til å kommunisere med læreren slik at lærer og elev kan forstå hverandre godt, spesielt med tanke på vektleggingen av lærer-elev forholdet i Carnatic sang. Flere læreres erfaringer tyder på at seks år er en passende alder å starte med Carnatic musikk på, spesielt med tanke på forståelse av språk, tidsbruk og ikke minst en forståelse for den klassiske musikken.

 

Grad 1: Utøvende

1.         Shruti øvelser                                             -           02

2.         Swara varisai                                              -           12 (tre hastigheter)

3.         Janta varisai                                    -           06 (tre hastigheter)

4.         Melstayi varisai                               -           04 (tre hastigheter)

5.         Sanchari geetham                         -           01 (to hastigheter)

6.         Thevaram (Thirugnanasambandar)       -           01

7.         En enkel sang         (tamil)                        -           01

F.eks.: Sangtekst fra tamilsk litteratur, folkesang, helligsang, gamle klassiske sanger og liknende.

 

Grad 1: Teori (muntlig)

1.         Navnet på swaras som brukes når man skal finne shruthi

(Merknad: Heter det ”shruti” som ellers i dokumentet - eller ”shruthi” som her?)

2.         Navnet på de syv swaras (saptaswarangal)

3.         Navnet på ”sangens far” ("Sangeetha pita makan”)

4.         Navnet på raga som apyasavarisaigal er komponert i.

5.         Navn på shruti instrumenter

 

Grad 2: Utøvende

1.         Akaarasaadaka varisai      - 02 (tre hastigheter)

2.         Thaatu varisai                                 - 02 (tre hastigheter)

3.         Alangaram                           - 07 (tre hastigheter)

4.         Geetham sanjari - 03 (to hastigheter, der to skal være på tamil)

5.         Lakshana geetham                        - 01

6-        Jatheeswaram                                - 01

7.         Thevaram (Sundarar)                    - 01

8.         Thevaram (Thirunavukkarasar) - 01

9. Siruvar padal

 

Grad 2: Teori (muntlig)

1.         Navn på Sapta thalangal

2.         Navnet på de tre delene av Thalam

3.         Navnet på de 5 Jaatis som styrer Lagu (del av Thalam)

4.         Navet på et rytmeinstrument

5.         Navnet på tre komponister som har skrevet Thevaram.

6.         Hva er navnet på musikken vi lærer?

 

Grad 3: Utøvende

Inkluderer pensum fra grad 1 og 2 i tillegg til følgende:

1.         Swarajathi                            - 01

2.         Enkel Varnam (Aadi thalam)        - 01

3.         Enkel Keerthana                 - 02

4.         Thiruppugal                         - 01

5. Venpa - 01

 

Grad 3: Teori

Dette vil være en skriftlig eksamen. Oppgavene blir ikke kompliserte og eksamensformen vil være å fylle ut manglende ord og krysse av for rett eller galt ved oppgitte svaralternativer.

1. Skrive arohanam og avarohanam til følgende ragas

A) Mayamalavagowla

B) Sankarabaranam

2. Skrive arohanam og avarohanam til to Janya ragas

A) Mohanam

B) Bilahari

3. Kunne navnet på tre stayis/ tegn

4. Navet på de to prakruti swaras

5. Navnet på de 5 vikruti swaras

6. Kunne symbol og takter til Aksharakalas

7. Kunnskap om Sangeetha pita mahan, Purantharadasar, og hans bidrag til musikken

8. Kunne tegne og forklare (tegning av en hånd) hvordan man fremfører Aadi Thala

9. Kunne tegne og foklare arohanam og avaroganam til følgende ragas: Mayamalavagowla, Sankarabaranam, Mohanam og Bilahari.

10. De syv thalas (sapta thalas) blir, i form av de fem Jaatis som styrer lagu, til 35 forskjellige thalas. Elevene må ha kunnskap om dette.

 

Grad 4: Utøvende

Inkluderer pensum fra grad 1-3 i tillegg til følgende:

1.         Varnam (Aadi thalam)                   - 03

2.         Keerthana                                        - 03 (minst to på tamil)

3.         Navaragamalika Varnam              - 01

4.         Kunne synge swara sanchara, kunne dette i to hastigheter (Aadi eller rupakam er valgfritt).

5.         Folkesang (kiramiya paadal) - 01

6.         Øvelser i Mandra stayi/ thara stayi

 

Grad 4: Teori

1.         Kunnskap om de 72 Janaka ragas

 • Kunne navnet på de 12 chakras
 • Kunne antallet av suddha madhyama- og prati madhyama ragas
 • Swaras som endres fra raga til raga
 • Swaras som endres fra chakra til chakra
 • Vivadi og vadi swaras

2.         Kunne forklare teorien bak dannelsen og organiseringen av de 72 ragas

3.         De forskjellige janaka- og janya delene (undergrupper) og eksempler på disse

4.         Forklare alle tre grahas med eksempler

5.         Forklare kort om de forskjellige stykkene (Uruppadis)

 • Geetham (Sanchari, lakshana)
 • Jatheeswaram, swarajathi
 • Thevaram, tiruppugal

6.         Kunnskap om Thiru Veeramani ayya oghva han har gjort for musikken


 

Grad 5: Utøvende

1.         Ada thala varnam   - 02

2.         Jampa thala varnam          - 01

3.         Keerthana                - 08 (minst 4 på tamil)

4.         Kunne synge raga og swara til en keerthana.

5.         Padam                                  - 01

6.         Thillana                     - 01

7. Tildelt sang, som må synges

 

Grad 5: Teori

1.         De fire undergruppene av Varnam og deres angas. Forklare fordelen ved å kunne mange
varnas. Thana og patha varnam.

2.         Kunnskap om de tre store (Mummoorthigal) og hvordan de har bidratt til musikken

 • Thyagaraja Swamigal
 • Muthuswamy Dikshithar
 • Syama Sastiri

3.         Forklare Keerthana og Krithi.

4.         Folkesang (Kiramiya eller Naatarpadal). Forklaring på hvorfor disse fascinerer og faller i smak hos oss og hos publikum

5.         Kort innblikk i tamilsk musikk


 

Grad 6: Utøvende

Inkluderer pensum fra grad 1-5 i tillegg til følgende:

1.         Pancharatnakrithi (Thyagaraja Swamy eller Gopalakrishna Bharathi)      - 01

2.         Saapu thala keerthana (misra saapu eller kanda saapu)                             - 01

3.         Krithi, Keerthana                                                    - 10 (minst 6 på tamilsk)

4.         Chowka kala krithi                                                 - 2 (minst 1 på tamil)

5.         Synge ragam, niraval og swaram til en keertana + janya og janaka raga(alapanai)

6.         Thillana                                                                                                       - 01

7.         Virutham (valgfri ragam)

 

Grad 6: Teori

1.         Kunnskap om viktige aspekter ved ragas (nok å kunne det mest essensielle). Arohanam og
avarohanam er viktig + swarastanagal.

1.  Nattai

2.  Aarabhi

3.  Shree

4.  Varali

5.  Gowla

6.  Panthuvarali

7.  Todi

8.  Karaharapriya

2.         Kunne gi en kort forklaring om saapu thalas

3.         Forklare manodharma sangeetham

4.         Kunne gjøre rede for Gamakas, og gi en oversikt over de ti typene

5.         Redegjøre for akkompagnerende instrumenter og sentrale instrumenter i Carnatic musikk.

6.         Elevene skal kunne skissere en enkel tegning av en fiolin, veena, fløyte, miruthangam (trommer), gatham (rytmeinstrument) og kanjira. Det er viktig å få med navnene på de forskjellige delene på instrumentene. I tillegg kreves det en kort forklaring om instrumentene, samt kunnskap om hva instrumentene er laget av.


 

Grad 7 (Final grade/Diploma): Utøvende

1.         Pancharatnakrithi (Thyagarajaswamy eller Gopalakrishna Bharathi)        - 02

2.         Ragam, Tanam, Pallavi                 - 01 (foretrekker tamilsk pallavi)

3.         Eleven må kunne komponere en melodi og fremføre denne med thala til utdelt sakityam (to linjer).

4.         Padavarnam                                                                                                          - 01

5. Ashtapati eller javali - 01

6. Ragamaligakiruthi - 01

7. Thillana - 02

8. Panchapooranam

9. Eleven må ta for seg en janaga og janya ragam, synge alapanai (denne ragam’en skal ikke være den samme som i grad 6)

 

Grad 7: Teori

1.         Redegjøre for de viktigste aspektene ved manodharma sangeetham

2.         Kunne redegjøre for hvordan man komponerer musikk til en tekst

3.         Stemmeøvelser, vedlikehold (hvordan unngå skade ved feil stemmebruk) – Gi fire sangeksempler

Fingerøvelser, riktige grep for å få optimal lyd samt unngå skade – Gi fire instrumenteksempler

4.   Kunnskap om hvordan man komponerer og planlegger en konsert eller sceneforestilling med musikkinnslag. Hvilke komponenter gjør at forestillingen blir vellykket?

 • Et velegnet lokale
 • God lydkvalitet (både det tekniske og lydopplevelsen i lokalet)
 • Sangtekster man kan forstå og dermed nyte
 • Varierende ragas og thalas
 • Korrekt (ren) shruti og layam
 • Akkompagnerende instrumenter

5.         Musikklærerens plikter og metoder for gjennomføring

6.         Forklar hvordan dere vil bidra til å videreformidle Carnatic musikken dere har lært til andre ungdommer og på den måten videreføre denne musikkgrenen

7.         Gi en kort redegjørelse av de følgende musikkgrenene: Vestens musikk, Hindustansk musikk og Carnatic musikk. Et avsnitt om hver er tilstrekkelig.

8.         Gi en oversikt over hvordan Papanasam Sivan og Gopalakrishna Bharathi har bidratt til musikken, og forklar på hvilken måte deres stykker er sentrale for Carnatic musikk.

 

Post Diplom

Post Diplomgraden vil være en opptreden (framvisning). Når eleven fullfører denne framvisningen vil han eller hun ha tilegnet seg det som skal til for å få tittelen "Kavin kalai vallunar (i sang).

Eleven som når åttende grad må først ha fullført og bestått syvende grad i både teori og Utøvende.

 • Dessuten må eleven ha fullført og bestått tredje grad i et av de andre instrumentelle fagene ved Norges orientalske estetikkråd.
 • Studenten må også innen 40 minutter kunne vise at han/hun behersker å lære bort og veilede en student gjennom et refreng (pallavi) fra en Varnam til Aadi-takten (Aadi Thalam) eller en Sanchari Geetam.

 

Post Diplom: Utøvende

1.         Eksamensformen vil for denne graden være en musikkframføring. Forestillingen skal være nøye planlagt og organisert og stykkene som skal framføres må læres og øves godt inn.

            Oversikt over stykkene:

A)        Ada eller aadi thala Varnam (framføres i to hastigheter)

B)        Vinayakar sang (Hamsadhvani, Nattai, Gambheeranattai etc.)

C)        Keerthana med raga alapana, niraval og swaram (Aadi eller rupaka thala)

D)        Syng ragam, tanam, pallavi (tirikalam), syng swaram i begge hastigheter og avslutt med theermanam. Kan synge ragamalika swaram.

E)        Virutham

F)        Thillana

G)        Tiruppugal

2.         Undervisning

            Simulér en musikktime på 40 minutter

            A) Egnede stykker til en sangtime samt skrivesaker må medbringes.

            B) Shruti-instrument må medbringes, og en elev eller to må arrangeres (som
eksamenskandidatens elever og eksamenskandidaten må lage et arrangementsopplegg for én eller to elever.)

 

Post Diplom: Teori og tanker (kun muntlig prøve)

Følgende tiltak vil kunne inspirere og motivere elevene:

1.         Elevene kan samle bilder av kjente musikkstevner, artister, sangere og liknende.

2.         Man kan også samle informasjon om musikkforestillinger, musikkskoler, musikkakademier og liknende og notere dette i en bok som kan gi oversikt og virke veiledende for elevene.

3.         Eleven kan øke kunnskapen ved å høre på musikk, der CDer, DVDer, videoer, internett og data kan være gode hjelpemidler. Dette vil også fremme elevens gehør.

4.         Eleven må forstå viktigheten av musikkonkurranser, forskning, bøker, taler av lærde og liknende for videreføring og utvikling av musikken, både kunstformen og hos eleven selv.