• Kandidaten som skal opp til ”trinn 1” må være fylt 8 år i løpet av eksamens år

  • Kandidaten som skal opp til ”Post Diploma” må være ferdig med ungdomskolen, må være bestått NORKALAIs ”trinn7  (final garde – Diploma)” og må kunne dokumentere ferdigheter i vokal, musikkinstrumenter, eller dans tilsvarende ”trinn 3”.

  • Kandidaten må registrere til eksamen og må ha betalt eksamensavgifter innen for de gitte fristene.

  • Kandidaten forplikter seg til å oppgi personalia.

  • Kandidaten er inneforstått at juks og uregelmessigheter kan føre til utestengelse på ubestemt tid til å ta eksamen eller delta i aktiviteter organisert i regi av NORKALAI.

  • Kandidaten er forpliktet til å møte opp på avtalt sted en halvtime før avtalt tid for å gå opp til eksamen. Dersom kandidaten møter opp for sent vil ikke vedkommende få lov til å ta eksamen og eksamensavgiften vil ikke bli refundert.  Dersom kandidaten har gyldig forfall (e.g. sykemelding fra lege, dødsfall i familie, etc.) kan vedkommende kreve om å få refundert hele eller deler av eksamensavgiften.

  • Eksamensmålform og språk ved skriftlig eksamen, muntlig eksamen og/eller utøvende delen (performance) vil hovedsakelig være på tamilsk men med muligheter til å besvare enten på norsk eller engelsk dersom det er særlige grunn til.

  • Kandidaten har anledning til å sende skriftligklage angående eksamensresulter. Skriftligklage samt klageavgift må være levert innenfor klagefristen som er 3 uker fra offentliggjøring av eksamensresultater. Dersom det ble en forbedring i eksamensresultater vil kandidaten få refundert hele klageavgiften.   

  • Dersom eksamen må utsettes for særlige grunn, vil det bli gitt beskjed og eksamensavgifter vil bli refundert.