• Videreutvikler tamilsk estetiske fag.

  • Samarbeider med musikk- og kulturinstitusjoner

  • Arbeider aktiv med studenter til å videreutvikle dem

  • Utarbeider pensum og lager eksamener for å kvalitetssikre opplæring

  • Eksamensavgifter skal være på kostpris

  • Skal ha en rådgivningsgruppe bestående av artister og lærere

  • Hedre kunstnere

  • Kan ikke drive med musikk og kulturopplæring som konkurrerer med kulturskoler

  • Skal være politisknøytral

  • Lånefinansiering må avklares på årsmøte.