Økonomi

  •  alle estetiske studenter skal være betalende medlemmer

  • medlemsavgift fastsettes av styret i henhold til Norges lover og regler

 lån av penger eller andre fordringer må tas opp i årsmøtet og trenger godkjenning av medlemmene på årsmøtet.