• Styret består av sju personer

  • Styrets funksjonstid er 3 år hvor et styrmedlem kan sitte sammenhengende i to perioder. 

  • Valgkomiteen på tre personer består av avgåtte styremedlemmer.

  • Valgkomiteen innstiller kandidater til styret som godkjennes på årsmøte.

  • Styret velger styreleder. Styreleder sammen med styret utformer et arbeidende styre.

  • Et styremedlem kan samtidlig ikke være lærer ved en kulturskole

  • Minst fem styremedlemmer må være tilstede for å fatte et styrevedtak.

  • Det må avholdes minst tre styremøter i løpet av ett år. Minst ett møte må være mellom styret og rådgivningsgruppen.

  • Det må avholdes minst ett årsmøte i løpet av et år med minst 14 dagers varsel.

  • I tilfelle avvikling av organisasjonen må det meldes til rådgivningsgruppen og Brønnøysundregisteret.