• Eksamen 2020

  Hvor:
  Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter
  Nedre Rommen 3
  0988 Oslo

  Når:
  29.02.2020  Skriftlig eksamener
  25.04.2020 - 26.04.2020 Praksis eksamener:

  Påmeldingskjema

Årsmøte 2014

Norges orientalske estetikkråd (NORKALAI) – Årsmøte 2014
Årsmøte ble holdt 02. mars kl. 17:00 på SFO i Linderud skole. Leder i Norkalai, Dr. Ilangko Balasingham ønsket velkommen til årsmøte 2014. Flere personer deltok på årsmøtet.

Mange saker ble fremmet og mange deltok aktivt i diskusjonen rundt sakene.

 

SAKSLISTE:

 • Valg av møteleder og referent
 • Styrets beretning
 • Regnskap 2013
 • Styrets forslag til programprofil og aktiviteter
 • Kontingent og medlemsavgifter
 • Budsjett for 2014
 • Valg av nytt styre
 • Eventuelt