• Eksamen 2020

  Hvor:
  Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter
  Nedre Rommen 3
  0988 Oslo

  Når:
  29.02.2020  Skriftlig eksamener
  25.04.2020 - 26.04.2020 Praksis eksamener:

  Påmeldingskjema

Årsmøte referat 2013

Norges orientalske estetikkråd (NORKALAI) hadde årsmøte på Linderud skole 3.3.2013 kl. 1700. I tillegg til sittende styre var det lærer Mercy Soosai, påtroppende styremedlem Umapalan Sinnadurai og medlem Sritharan Narayanapillai deltok.

Møteleder var styreleder Balasingham mens referent var Sinnadurai. Styrets beretning for 2012 ble lest opp med regnskap for 2012, budsjett for 2013 og programplan for 2013. Regnskap og budsjett ble godkjent hvor styret fikk tilslutning for økte eksamensavgifter for 2013. Nytt styre ble enstemmig valgt med akklamasjon hvor avtroppende styremedlem Aravinthan Kumarasway og påtroppendestyremedlem Umapalan Sinnadurai fikk blomster!

 

Årsmøte ble avsluttet ca. kl. 1830.